خبرونه

تي خورو ته دا خواړه مه ورکوئ

هغه ماشومان چې لا تر اوسه تي خور ودي، باید د خوړو په ورکول کې ورسره زیات احتیاط وشي، په دې اړه یو شمېر ډاکټران … نور

روغتیا

تي خورو ته دا خواړه مه ورکوئ

هغه ماشومان چې لا تر اوسه تي خور ودي، باید د خوړو په ورکول کې ورسره زیات احتیاط وشي، په دې اړه یو شمېر ډاکټران … نور

په وخت د ماشوم ویده کېدل ولې مهم دي؟

د ماشومانو منظم او پوره خوب د هغه د دماغ او وجود په جوړښت او وده کې ډېر اساسي رول لري، کوم ماشومان چې منظم … نور