د ماشوم بشپړه خواړه

له شپږو میاشتو وروسته د مور پر شېدو سر بېره په تدریجي توګه د هغه مناسبو او په اندازې خوړو، چې د کورنۍ نور غړي … نور

د ماشوم وده باید احساس شي

ژباړه: حمیدالله حمیدي د ماشوم وزن مې نه زیاتېږي، په اړه یې اندېښمن شم؟ هو! که مو ماشوم تازه په تازه ناروغ شوی وي، نو … نور