یو مجهوله معادلې څنګه حل کېږي؟

اړوندې لیکنېپر ماشوم د ټکنالوژۍ ناوړه اغېزېپر ماشوم د ټکنالوژۍ منفي اغېزېد ماشوم ارواپوهنهماشومان او د غاښونو مينځل؛ کله او څنګه؟

د عدد لیکلو علمي طریقه

اړوندې لیکنېد ماشوم ارواپوهنهد ماشوم په روزنه کې کومو ټکو ته ډېر پام پکار دی؟د ماشوم ارواپوهنه/ ژباړه: رحمت شاه فرازد جنسي غړي د لمس … نور

اسانه زده کړه/ ویدیو

عطالله زیارمل د هغو افغانانو لپاره چې د کورونا وایرس له کبله له ښوونځي او زده کړو پاتې شوي د (اسانه زده کړې) په نوم  … نور