یکشنبه, جولای 21, 2024
Home+د پروین ملال څو تازه شعرونه

د پروین ملال څو تازه شعرونه

( ۱ )

  لېکونه، ځوابونه 

لا ليه؛ نن مې په بیا ، بیا

 د خورو څڼو بې کراره اروا 

لکه ساحل کي بې کرار ه څپې

د اظطراب او بغاوت دشور سندره وايې

ستا د لاسونو نرم ږغ چیری دی؟

چې ځان ته یې وبولې دګوتو د لمس، 

په جادوګر جادو یې ونازوئ

***

زه لیرې، لیرې یمه 

د سیند پرغاړه مې، 

زما وستا د تیر دیدن یادونه

 په صندوخچه کي ایښي 

بیا مې د ریګو په لوی زړه سپارلي

هغه تري وغواړه ، 

زما دګوتو د نګهت په لمس یې ونازوه

کټ، مټ هم هغه ډول

لکه خاوند چې د یاغي آس، ورږته

د خپلو نرمو ګوتو د عشق سندره وایې

***

نوي کمیس مې واغوست 

ښکالو یې بل شان زمزمې سر کړې

 کاشکي ته وای، ته نه یې

لږ دی د ستوګو د رپونو وږمه، 

دلته راولیږه

په وزرونو یې ښکالو ګنډمه

 چې تا ته یې در وړي، 

ته به یې د خپلو کالو، د سندریزې ښکالو مینځ کي 

د بڼو په ستنو وګنډې

 ***

همدا پرون مې ټوله ورځ ستا د خیالونو سره وه 

د ګنډ کمیس لمن دې د سارایې ګلونو شوندې خوړي 

ستا د رنګین ګڼد د آئېنو خیال مې 

د بوډۍ ټال ته په بڼو ور وړ

 خو شنه اسمان مې نازولې باڼه  

په تېرو غشو د رڼا وویشتل

 نن ډیر خوږیږی، و سبا ته یې درلیږمه ګرانې؛

***

پرون ختلې وم هسک بام ته ګله!

د هردیوال، هرې تیغې وحافظې ته مې 

غوږور نیژدي کړ، 

ګوندې  چې ستا د خند ا زوږ وي پکښې

د دیوالونو حافظې خالي وي

د افوقونو سربخنو شونډو هیڅ نه ویل

اسمان خپه و ستا د شین کاغذباد

د وزرونو په سرُ، سرُ * پسي 

***

 زه هم شپه ورځ، د نااشنا اونابلد و لارو

دکاڼو، بوټو د مخونو سرلیکونه لولم

که چیرې ستا دپښو، اویا لمنې

سبقونه یې لوستلې، حفظ کړی وي

ویالې ته کښته شم اولپه داوبوډکه کړم

دلاسو کرښوکي مې، لا اوس هم سوزې  

ستا د لاسو دکرښو، سره، شنه نازک رګونه

لېک  مې په خوب کې درلیږم

خوبونه ټول خپلواک د ي

د سنتونو، رواجونو د هربند ازاد دي

وسبا شپې ته یې ځواب راکړه !

 (ستا لیرې، لیرې مسافر میین )

۲۰۲۲ / ۲ / ۱۸

(  ۲ )

لېکونه ، ځوابونه …

ستاسو وکلې ته، درغلې ومه

په لویه لار کې ستا د پلونو کروندو کې وه، 

اغزي شنه شوی

ستا د ښکالونګهت، نګهت، مهین؛ مهین 

خیالونه، باد وه وړي

یوچا ویله، ته په لار دکوه قاف یې تللي

یوې ناځوانې ښاپیرۍ درڅخه 

زما دخیالونو صندوخچه غلا کړی

***

ستا د خيالونو او یادونو شنه وریښمینه بخچه 

 زما د زړه  د سیند په تل کي پرته

څوک یې لیدلای، لمسولای نه شي

سږکال به زموږ کلې کي د میینانو د یادونو په نوم

یو سترخیرات وشي.

هلته به زماخیالونه ، یوځلې بیا درشي 

د سبا یې وږمو په ښکلو اوږو

او زما په پلونو کي به د سارایې غاټول

جامونه شنه شي

***

تېر پرون ستا سو پر باغچه راغلمه

د دیوالونو شونډې یې، 

ټولې سپیرې، سپیرۍ وي

د انار زړونه وه کټ مټ زما د زړه په ډول

ټوله په تا پسي چاودلي، د کوټلو وینو بوی یې کوي

د دوازې لرګین ټټــر باندې 

اوس هم لیکلې ستا د لاس یادونه

لکه زما په ټټـــر ستا د ښې لاس خوبونه

***

 ښه، ښه ما تېره شپه 

ستا د ټټـــر باغچه په خوب لیدله

د ګریوان دواړه وزرونه یې

 زموږ د باغچي د دروازې په شانې، 

دواړه پرانیستې وه

هلته دېره وه سره انار ژیړو مڼو سره

***

زه نه پوهیږم ته به کله راځي؟

زه د لاسونو په ورغوو کي 

شپه او ورځ توري، د دعا کرمه

دواړو لاسونو کي مې شاړه مځکه نشوه پاته

کله به شنه شي وایه؟

چې ستا په لار کې درته کښیږد مه 

د ګلاب سره مخونه، دشینلې ډاګونه

نرګیسې سترګې ، او غاټول جامونه

(لالیه ؛ زه ستا لیونۍ میینه )

۲۰۲۲/ ۲ / ۱۹

( ۳ )

لیکونه، ځوابونه

په مامیین جانانه!

د ږغ اهتزاز دی اوس هم، 

زما په رګونو کي بهیږی

او زما د وجود پسرلي ته سندرې وایې

لکه یوغمجن میین چې

شنې او تږي بیدیا ته د شپیلۍ په ږغ

خپل درد انځوروي

***

وروستی دیدن دی په یاد، دی؟

ما د ستورو په ژبه پیغام درولیږه

اوته د کلا شاته، 

د سپوږمۍ  ډیوه په لاس راغلې

په تور پوړنې دې د سپوږمۍ سیوري ګڼدلي وه

او په سپین کمیس  دې د سپوږمۍ رڼا وې

پوهیږې؟ اوس هره شپه تر سهار پورې

د سپوږمۍ د رڼا څاڅکي او سیوري راټولوم

***

تېره شپه مې خوب لیده

چې ستاسو کورته درغلې یم  

د پیروتو د چپر لاندې بیده یم

ټوله شپه د ستورو سره په اتڼ ستړې شوم

د سهارګاه خوا ته مې بڼو، یو بل ته سر کښته کړ

سهار د لمر د وړانګو 

د اوږدو، اوږدو لاسونو په لپو کې

د پرخو د باران په غیږ کې د پیروتو پاڼو

لمس کړم

نن مې ټوله ورځ ستا د عطرو بوی تلی

***

کله چې د کړکۍ څخه دباندې ګورم

په هرڅه کي ستا اروا راشنه شي

وږمه د لونګو بار په شا راشي 

په مخامخ بام، ستا د سترګو ګلونه وغوړیږي

اسمان ستا د خندا ښکالو انځور کړي

د ښار یوازینی رود مې په غوږ کې 

 ستا د ږغ د لطافت سندره ووایي

او زما اروا د هغه وړاندې وني 

د سیورو په روح کي ستا د اروا سره ننوزي

(خواږه خوبونه دي نصیب شه ګلې!)

۲۰۲۲ / ۲/ ۲۱

ویلز / برتانیا

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

ادب