جمعه, دسمبر 1, 2023

دری

نظری بر کمک های خارجی برای افغانستان و موثریت آن در بازسازی وحکومتداری

پوهاند محمد بشیر دودیال به مناسبت ۲۲مین سال کنفرانس یاتوافقنامه بن درمورد افغانستان به تاریخ پنجم ماه دسمبر سال۲۰۰۱(درهمین روزهای سال) کنفرانس جهانی در شهر بن...
- Advertisment -

وروستي خپاره شوي