جمعه, مارچ 24, 2023
Homeادبشعرد حبيب پانېزي نظم، د فاروق سرور ژباړه

د حبيب پانېزي نظم، د فاروق سرور ژباړه

A poem
The flower belongs to whom?
Habib Panezi

ګل د چا دی؟

دا په  سرو  وینو لړلی ګل د چا دی –  په  فریاد  او په  ناله  بلبل  د چادی ـ
-چی خندا او خوشبویئ به یې سپڼله
-ژوبل سوئ په ناورين سنبل د چا دئ
چی تراش کړئ دئ فلک زرګر په مینه – دا غمئ، د تندی خال، چارګل د چا دی ـ
-چی لا خشم به په ناز ورته کيدلئ
-دا په داسی ناترسۍ ګائيل دچا دی
چی له وهمه او له سهمه سره رېږدي- دا کبلی غوندی معصوم ژوبل د چا دئ ـ
–چی سنګسار دئ د بمونو په سکروټو
-دا سزا  ده د کوم  تور قاتل  د چا دئ
چی له غمه ې حبیب مری او نه بل څوک- د بې حسه قام بچئ دئ بل دچادئ ؟

Tell me
The child colored in red blood belong to whom
Who is the owner of weeping Nightingale
Really
It was his period to smell the flowers and play games
Ruthlessly injured belong to whom
He was the art of goldsmith lives in the sky
Tell me he belong to whom?
Truly
An ornament and jewelry of love
His parents were behaving him with love and kindness
Show me the pitiless, who wounded him
He had no patience to tolerate a little anger belong to whom
Who changed the dress of this baby deer into redness
Ruthlessly
He was stoned to death by the red stones of bomb
Convicted for no crime  belong to whom
O dear Habib
How heartless are you
How you tolerate this injustice
Really
The boy is the baby of insensitive nation
But
I
Don’t
Not
Know
The red rose
Belong
To
Whom?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

ادب