پنجشنبه, اکتوبر 5, 2023
Home+پیشنهاد شوکت میر ضیائیف| غوث جانباز

پیشنهاد شوکت میر ضیائیف| غوث جانباز

یک گروه مذاکراتی در سطح نمایندگان خاص کشورهای آسیای مرکزی برای حل دسته جمعی مسایل مربوط به افغانستان تشکیل گردد

شوکت میرضیائیف حین سخنرانی در پنجمین گردهمائی سران دولت های آسیای مرکزی در دوشنبه، بر نقش تعیین کننده افغانستان در ایجاد امنیت و ثبات در آسیای مرکزی تاکید نمود. رئیس دولت ازبیکستان، استقامت های اساسی همکاری کشورش را با افغانستان به شرح ذیل توضیح داد :

– ازبیکستان مرکز بین المللی را جهت بذل کمک های بشردوستانه به افغانستان در شهر سرحدی ترمز ایجاد نموده است. در جنب آن مرکز آموزش تخصصی برای جوانان افغان نیز دیر زمانیست فعالیت می نماید.
به قول میرضیائیف، تدارکات منظم بشردوستانه، در شرایط کنونی، مؤثرترین راه برای تسهیل بخشی از زندگی مردم عادی افغانستان است.

– حمایت از پروژه راه آهن ترانس- افغان، و بذل کمک در آینده به هدف بازسازی مواصلات ترانسپورت در داخل افغانستان.

ازبیکستان پیوسته در باره مسائل مربوط به امنیت سرحدی، بهره بر داری از منابع آب و توسعه تجارت، داخل گفتگو با افغانستان است.
از آنجائیکه افغانستان در حال حاضر در مرحله بازسازی قرار دارد، ایجاد سریع مناسبات تجارتی با همسایگانش مهم است. ازبیکستان به نوبه خود، برای پذیرش پیشنهادات آماده بوده، و همین اکنون، به طور مستقل تعدادی از خدمات و کالا ها را به همسایه خود ارائه می دارد.

برای جلوگیری از موارد متضاد در مسئله ی بهره برداری از منابع آب، تاشکند از همان آغاز کار، یک گروه فنی را اعزام داشت [به افغانستان] تا حل مسالمت آمیز موضوع تامین گردد. به طور مشخص، به تاریخ ۲۲ مارچ سال جاری (۲۰۲۳)، روند مذاکرات انجام شد. طرفین توافق نمودند که در اجرای کانال “قوش تیپه” به طور مشترک همکاری می کنند.

نکته :
حرف کلیدی این است که شوکت میرضیائیف پیشنهاد نموده تا یک گروه مذاکراتی در سطح نمایندگان خاص کشورهای آسیای مرکزی برای حل دسته جمعی مسایل مربوط به افغانستان تشکیل گردد.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

ادب