شنبه, اپریل 13, 2024
Homeمقالېدریدر وزارت خارجه ازبیکستان چه میگذرد؟

در وزارت خارجه ازبیکستان چه میگذرد؟

 غوث جانباز

در روز های اخیر سال پار (۲۰۲۲) تغییر مهم کادری در کشور ازبیکستان صورت گرفت. این تغییر ظاهرا ماهیت ساختاری نداشته و گویا جنبه “انفرادی” داشته است.

لیکن طوریکه گفته اند: ” ابلیس در جزئیات پنهان است”، بنابرین در این نوشته مختصر تلاش بعمل آمده تا به کاوش جزئیات این “تبدیلی” پرداخته شود.

شوکت میرضیائیف، رئیس جمهور ازبیکستان ولادیمیر نوروف را در اپریل ۲۰۲۲ به حیث وزیر خارجه کشور تعیین نموده و در پایان همان سال او را از سمت اش برکنار ساخت. میرضیائیف عوض نوروف، بختیار سعیدوف را به این مقام کلیدی به حیث سرپرست وزارت خارجه گماشته است. سعیدوف قبل از تقرر به سمت جدید، تصدی وزارت معارف را به عهده داشت.

تحلیل و تجزیه بیوگرافی و تجارب کاری بختیار سعیدوف نشان می دهد که انگیزه های اساسی رئیس جمهور میرضیائیف برای تعیین سعیدوف در این مقام، تجارب فراوان موصوف در روابط اقتصادی بین المللی می باشد. رئیس جمهور میرضیائیف به این ترتیب می خواهد استقامت اقتصادی- تجارتی را در پالیسی های خارجی حکومت اش هر چه بیشتر تحکیم بخشد.

از جانب دیگر، تبدیلی تسریع یافته ولادیمیر نوروف با در نظر داشت پیشرفت های قابل ملاحظه پیشین و مقام های بلند او در حاکمیت، جدا سوال بر انگیز می نماید. پس از برکناری نوروف از مقام وزیر امور خارجه‌، نوروف ذریعه حکم مورخ ۳۰ دسمبر ۲۰۲۲ رئیس جمهور به حیث مدیر “انستیتوت مطالعات آسیای مرکزی” تعیین گردید؛ این در حالیکه نوروف از می سال ۲۰۱۷ الی سپتمبر ۲۰۱۸ به حیث رئیس “انستیتوت مطالعات ستراتیژیک و منطقه ئی” در جنب دفتر ریاست جمهوری ازبیکستان، و معاون اول منشی شورای امنیت اینکشور ایفای وظیفه می نمود؛ درجه و موقف دولتی نوروف در تشکیل دفتر ریاست جمهوری آنگاه به مراتب بالاتر از سمتی است، که اکنون به آن گماشته شده است.

جزئیات که در بالا قسما به آن اشاره صورت گرفت، نشان می‌دهد که احتمالا علل و عوامل دیگری نیز در بر کناری تسریع یافته نوروف نقش داشته اند.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

ادب