یکشنبه, مارچ 26, 2023

تاریخ

موږ، ز مان او روښانفکر | م. اکبر کرګر

موږ له مناسباتو سره پيچلي ټولنه لرو. کله ناکله دتاريخ په اوږدو کې داسې اژدهاوې لكه لوياتان (اسطوروي قهرمان) په دې ټولنه کې دځمکې...
- Advertisment -

وروستي خپاره شوي