یکشنبه, جون 23, 2024
Homeمقالېدریهدف از رونمائی کتاب ناشناس، تجلیل از ناشناس است یا تذلیل او؟

هدف از رونمائی کتاب ناشناس، تجلیل از ناشناس است یا تذلیل او؟

نویسنده: داکتر اعظم سیستانی، سویدن 

من ویدیوی رونمایی کتاب” ناشناس …” را که دوستان زیادی برایم فرستاده بودند دیدم.

آنچه برای من حایزاهمیت بود، معرفی کتاب خود ناشناس در مورد هنر موسیقی درافغانستان است که برای جوانان علاقمند به موسیقی خیلی با ارزش تلقی میشود. پس چرا از این کتاب هنری رونمائی صورت نگرفت وکسی از اهل مجلس در بارۀ آن صحبتی نکرد ونظری ابراز ننمود، مگر از کتاب سیاه سنگ در بارۀ ناشناس که در درجه دوم اهمیت قرار دارد، با شور وهیجان در لندن و هالند وآلمان محافل رونمای برگزارگردید و دراستکهلم سویدن برای آن آمادگی گرفته میشود ؟

علتش به نظرم این است که میخواهند توسط ناشناس، هنرمندی شناخته شده از جامعه پشتون، به دانشمند سترگ پشتون علامه حبیبی اتهاماتی را وارد کنند که خود جرأت بیان آنرا دریک چنین محفلی نداشتند. وآقای ناشناس باوجود ادعای خود آگاهی، سخنان غیر مستند ونا آگاهانه ای در مورد تاریخ وفرهنگ پشتونها اظهارکرد که آرزوی دیرینه دشمنان این زبان وفرهنگ را برآورده ساخت.

دراین رونمائی ها، هدف اساسی تخریب بزرگترین دانشمند پشتونها یعنی علامه حبیبی توسط یکی از بستگان آن یعنی ناشناس است.گناه حبیبی اینست که چرا او تاریخ زبان وادب پشتو را توسط نشرکتاب پټه خزانه قدیمی تر از تاریخ ادبیات فارسی نشان داده است؟

ایرانی ها همواره سعی داشته ودارند تا نشان بدهند که تنها زبان فارسی دراین منطقه توانایی آفرینش یک شهکار چون شاهنامه فردوسی را داشته ودارد و غیر از فارسی هیچ زبان دیگری به آن پختگی نرسیده بود که گویندگانش توانایی سرودن شعر را در زبان خویش داشته باشند‌. چون در پته خزانه شاعری بنام امیرکرود پسر امیر فولاد مقیم غور در قرن نهم میلادی سراغ داده شده است که در سرودن اشعار حماسی قبل از فردوسی دسترسی داشته است ویک نمونه آن همان شعر معروف ( زه یم زمری پر دی نری له ما اتل نسته / په هند و سند وپه کابل بل په زابل نسته؛له ما اتل نسته) می باشد.

از اینجاست که بعد از پخش این شعر به حواله پته خزانه، نویسندگان ایرانی ونویسندگان فارسی زبان افغانی همه درپی تردید پته خزانه وتخریب عبدالحی حبیبی افتادند وتا امروز این تلاش ها ادامه دارد. ناشناس نیزبصورت غیرآگاهانه در آسیاب دشمنان تاریخ وفرهنگ پشتونها آب می ریزد ودل دشمنان پشتون را شاد میسازد. طوریکه در ویدیو دیده میشود او از زبان وادبیات فارسی توصیف میکند وشاهنامه را شهکار ادبیات فارسی میشمارد ولی از خوشحال خان ختک وحمید ماشوخیل شاعر نازک خیال پشتو یاد نمیکند.

کتاب پته خزانه یک تذکره است، که توسط محمدهوتک سوانح شاعران (زن ومرد) پشتون دریک دفترتدوین شده است. اینکه کتاب محمد هوتک یک اثرعلمی است یا نیست، مطمع نظرمنتقدین نیست، بلکه هدف انکار توانائی زبان پشتو در تخلیق شعر وشاعری است وبنابرین جناب ناشناس باوجودیکه از وجود محمدهوتک در دربار شاه حسین هوتکی انکارنمیکند، ولی برپختگی شعر امیر کروړ تردید دارد وآنرا جعل وزاده ذهن عبدالحی حبیبی میداند.

تعجب اینجاست که ناشناس خود دست به جعل یک روایت میزند وآنرا چنان با حلاوت بیان میکند که گوئی خود حاضر وناظر صحنه گفت وگوئی الفنستون انگلیسی، با حبیبی بوده است. درحالی که حبیبی ۶۱ سال بعد از مرگ النفستون متولد شده است. به این نوشته آقای داکتر لطیف یاد توجه کنید که امروز در فیسبوک خود به نشر رسانده است:

«مونټ سټوارټ الفنسټن انګریزي مورخ د۱۷۷۹ زیږدیز/ میلادي کال داکتوبر په شپږمه نیټه زیږیدلی و او د۱۸۵۹ زیږدیز کال دنوامبر په ۲۰ نيته مړ شو . علامه حبیبي په ۱۹۱۰ زیږیزکال کې تر الفنسټن ۶۱ کلونه وروسته زیږیدلی دی. ناشناس صیب وایی چې علامه حبیبی ورسره لیدلي و او دپټې خزانې په اړوند یې ورسره خبرې کړې وې .ايا په قبر کې یې ورسره خبرې کړې وې؟»
Latif Yad (فیسبوک 03. 04 .2019 )

ازاین گفته های ناشناس معلوم میشود که اونوشته های مخالفان حبیبی را بازخوانی میکرد تا باور مردم را جلب کند.درحالی که برای نقد آثار حبیبی کسی باید قدم بجلونهد که به اندازه خود حبیبی دانش وتجربه علمی داشته باشد، نه ناشناس که هیچ اثرعلمی وتحقیق درزمینه زبان شناسی وتاریخ ندارد.

دوستان عزیز!

چون کتاب پټه خزانه، زیربنای تاریخ ادبیات پشتونها را میسازد، و در آن از مادران مرد پرور پشتون چون نازو انا مادرمیرویس نیکه وزرغونه انا مادر احمدشاه با یاد دهانی شده است که علاوه برتربیت فزندان برومند در سرودن شعرنیز دسترسی داشته اند ونیز در آن کتاب سابقه شعر پشتو قدیم تر از زبان فارسی نشان داده شده است ، به این خاطر دشمنان این کتاب واین فرهنگ میخواهند از نقطه های ضعف انسانهای خود خود برتر بین استفاده کنند و با تجلیل وتذلیل آنان میخواهند اهداف خود را تبلیغ کنند.

سیاه سنگ، نویسنده هوشیاروزرنگی است که وقتی بخواهد ازکسی انتقام بگیرد، به بدگوئی مستقیم او نمی پردازد، بلکه ازدردیگری پیش می آید و به او خنجر میزند. سیاه سنگ تا 7-8سال قبل یکی از مدافعین سر سخت زبان وفرهنگ پشتونها بود و مقالات زیادی در دفاع از زبان پشتو و شعرای پشتون از قبیل حمید ماشوخیل و سایل وملنگ جان ورحمان بابا وغیره مینوشت ولی وقتی دید که نوشته هایش از سوی نویسندگان پشتون مورد تقدیر قرار نمیگیرد؛ یک باره قلمش را برضد فرهنگ وزبان پشتو جهت داد ؛ ابتدا رحمان بابا را دزد اشعار وافکار حافظ معرفی نمود وسپس در یک محفل مرکب از افغانهای اروپائی درشهر استکهلم سویدن، اشعار عبدالباری جهانی رامورد نقد تند خود قرار داد و ترجمه رباعیات عمرخیام به زبان پشتو از سوی باری جهانی را خام و بی ارزش ارزیابی نمود‌. واینک نوبت سرنگونی ناشناس هنرمند شناخته شده پشتون ها رسیده است که وی را توسط خود پشتونها نابود میکند.

ناشناس فکرمیکند که سیاه سنگ با نوشتن این کتاب، مقامش را درجامعه افغانی بلند برده است، درحالی که سیاه سنگ، ناشناس را در سطح یک معاش بگیر استخبارات نظامی پاکستان ( آی اس آی) در قطار افرادی چون گلبدین حکمتیار وشهنواز تنی قرارداده وبحیث یک عنصر جاسوس ووطن فروش به جامعه افغانی معرفی کرده است.
به این نقل قول از کتاب” ناشناس ناشناس نیست” توجه کنید:
«سیاسنگ: آیا ISI به شما پول میداد؟
فطرت: بلی، در شروع مرا ماهانه ده هزار کلدار میدادند. سر از ماه سوم این مبلغ به هشت هزار کلدار رسید. وقتی پرسیدم که چرا دو هزار کم شده است، گفتند: به گلبدین حکمتیار و شهنواز تنی هم همین مبلغ پرداخته میشود.»

در نقل قول زیر سیاسنگ خاصیت اپورتونیستی ( ابن الوقت بودن)ناشناس را در برابر رژیم های سیاسی کشورنشان داده است:

«سياسنگ: با همه بيزاری که ميگوييد از سياست داريد، چنان می‌نمايد که سرگذشت و سرنوشت شما بيشتر از هر هنرمند ديگر افغانستان – وشايد آسيا- با سياست ، به ويژه خواندن آهنگهای سياسی در هر رژيم ، گره خورده است.در اين زمينه چه گفتنی داريد؟
فطرت: درست متوجه نشدم .آيا اشاره تان به سرود ملی است؟
سياسنگ: هدفم خواندن هفت آهنگ زيرين است:
1) ” آن ديو شب که پرده ظلمت …” پس از زوال سلطنت در نخستين سالگرد جمهوری.
2) “ای د آزادی خاوری تاته موسلام دی” فردای سرنگونی رژيم داوؤد وآغاز کودتای ثور.
3) ” سربلند باد دوستان خلق/ سرنگون باد دشمنان خلق” درماه سوم کودتای ثور
4) ” دا دمستو پسرلی دی” درماه سوم مرحله نوين وتکاملی انقلاب شکوهمند ثور.
5) ” جهاد اين جابهار” در آستانه فروپاشی حاکميت حزب دموکراتيک خلق افغانستان.
6) ” زما کندهار دزمرو وطنه” در آغاز شکست حاکميت جهادی وپيرزوی طالبان.
7) ” داوطن افغانستان دی” پس از نابودی امارت طالبان در آغاز روزگار حامدکرزی.»
یاد کرد نکته های فوق در کتاب مذکور هیچ معنی ومنظوردیگری نمیتواند داشته باشد بجز بی آبروساختن ناشناس تا سطح یک جاسوس (ISI) پاکستان وابن الوقت بودن اودر تمام رژیم های سیاسی در 70سال اخیر.
بنابرین هیچکسی به سخنان شخصی که خودرا معاشخوار سازمان جاسوسی پاکستان معرفی کند، گوش نمیکند و هرگزچنین لاطایلاتی علیه تاریخ وفرهنگ پشتونها مورد قبول کسی قرار نخواهد گرفت.

پایان ۳/ ۴/ ۲۰۱۹

یاد داشت: 
چون ازاین خصلت ناشناس امروز از طریق فیسبوک مطلع شده ام بنابرین من سخنانی را که در وصف آقای ناشناس در مقاله(حکایت ناشناس وپروژه سیاه سنگ) در جولای 2007 نوشته و درپورتال افغان جرمن آنلاین به نشر رسانده ام، پس میگیرم زیرا ایشان اعتبار واحترام قبلی خودرا نزدم از دست داده اند.

4 COMMENTS

 1. ښاغلی ډاکتر صاحب اعظم سیستاني، سلامونه او نېکې هیلې مې ومنئ. ستاسو او سویډن کې د مور وطن افغانستان د ټولو بچیانو د خوښۍ او روغتیا لپاره دعاګانې کوم.
  ستاسو لیکنه مې سر تر پایه لوستله، خدای مو تل قلم ښاد او روان لره. ستاسو هره جمله له لوی وطن افغانستان او ټولو وروڼو قومونو سره د مینې ثبوت دی. ستاسو عالمانه کره کتنه او نظریات د یو رغند فکر، قوي استدلال او لارښوونو پیغام لري. ما هم د پښتو ادبیاتو د یو کشر څېړونکي او لیکوال په توګه د ښاغلي ناشناس د دغې ناسنجیدګۍ او پر پښتو ادبیاتو یې د
  سیوري په اړه یوه مقاله نن ولیکله ان شاءالله تاسو به یې څو شېبې وروسته د تاند پر ویب پاڼه ولولئ او نشر به شي.

 2. سلام علیکم
  د صبور جان د فکری انډیوالانو د روښانتیا پخاطر می ددوی په دری ژبه په افغان جرمن کی خپل اخلاقی- ملی رسالت تر سره کړ داچي د منلو وړ دی که نه قضاوت ئې زما دنده نده
  امّا دې مسئلې ته له یوې بلی زاوئې څخه یوه لنډه کتنه
  ښاغلی سیستانی صاحب لیکی چي صبور خان څو کاله مخکی د پښتو د فرهنګ په بڼ کی بڼ وال ؤ او د پښتو د پټی او ونو څخه ئې د میوې د شکولو او خوړلو څخه خوند اخیست یا په بله ژبه د پښتو په بڼ کی په خدمت بوخت ؤ خو هیڅ پښتون ورته د اعتناء په سترګه ونه کتل
  که د سیستانی صاحب دا اندېښنه او دا اخیستنه پر ځای وی
  نو
  اولاً د پښتنو دا کړنه او بې اعتنائي مناسب کار ندی
  ثانیاً په افغانی یا شاید هره ټولنه کی یوه مقوله رسمیت لری پدې مضمون چي
  چي یو د خیر کار او کړنه باید فقط د خدای پخاطر وی
  دلته خدای یوازی په مذهبی -روحانی مفهوم نه تعبیریږی بلکه خدای د حقیقت په مفهوم دی
  معنی
  ټولنه او فرد او هغې ته خدمت کول یو حقیقت دی
  بناً
  یو څوک چي د خدمت (مادی یا معنوی خدمت )په لټه کی وی نو باید پاداش ته ئې سمدستی سترګی نه وی نیولی ځکه د خدمت نیت او انګېزه ئې د خدای رضائیت په حقیقت کی د خپل وولس رضائیت دی نه کوم بل څه
  نو
  که د صبور خان نیت او انګېزه د پښتو په بڼ کی پر ملی او انسانی احساس ولاړه یوه انګېزه وای نو بېله دې چي د پښتو یا پښتون د اعتناء وړ وای باید خپل ملی فرهنګی خدمت ته ئې ادامه ورکړې وای
  خو
  داسی ښکاری چي د صبور خان یا اراده کمزوره وه
  یا
  په کومه بله کږه او خیرنه انګېزه له لومړی سره ددې بڼ تر دیوالو را اووښتی ؤ
  بله خبره داچي
  د اورېدو څخه
  ناشناس د کلونو راپدېخوا د خپل مسلک په هکله د کوم کتاب په لیکلو او تدوین بوخت دی
  څومره به ښه وای چي د صبور د شعوری دسیسې قربانی سوی نه وای او د خپل مسلک سمسورتیا ته ئې ادامه ورکړې وای
  امّا یو بل تریخ حدس
  صبور خان شاید د نوموړی د کتاب د شهرت د زخمی کولو او صدمې رسولو په نیت ناشناس دې د سکرو په مربا کی لاهو کړی وی
  او یا شاید
  ناشناس خپل ځان او خپل هنر د هغی نامرئي او نامحسوسی هراړخیزی تجزئې کومه چي د بده مرغه زموږ ټولنه نن سبا ورسره مخامخ شوېده د قربانۍ احساس کړی وی او داسی محاسبه ئې د ځان سره کړې وی چي سړیه پښتون علاقه مند خو دی په څنګ کی ناست دی راسه غیر پښتون هم د ځان خپل که چي ممکن ددې هدف پخاطر ئې دومره ډېر موبلاین د خپل موجودیت په موتور کی واچول چي البته دې افراطی موبلاین اچونی ئې د شهرت او محبوبیت موتور ته سخته صدمه ورسول
  وروستي د زړه خواله
  ښاغلی صبور خانه
  فرضاً پټه خزانه او مټه خزانه یوه افسانه ده
  فرضاً رحمن بابا یو ادبی غل ؤ
  فرضاً پشتنی فرهنګ یو روهی او کوهی فرهنګ دی
  آیا د یو انسان په صفت د یو افغان په صفت د یو مؤمن په صفت اجازه لرې چي د خپلی مځکی د کُرې یا خپلی لوئي وچی یا خپل هیواد یا خپل ولایت اوسېدونکو ته د اهانت او تحقیر په سترګه وګورې
  که دی دلته پخپل وطن کی د چا څخه وطنداری یا انسانیت یا مسلمانی نه وی زده کړې او ځانته دی اجازه ورکړېده چي پر دې ارزښتونو ملنډی ووهې
  نو
  هلته په مغرب زمین کی خو حتماً د هغو کسانو ګاونډ یا همکار یا انډیوال ئې کوم چي د دموکراسی او بشری حقوقو ته د درناوی باټی ولی آیا د هغوی د تربئې او روزنی روستم ته هم نه تسلیمږې او یا نه ئې تسلیم سوی؟
  وروستۍ عمومی ګیله له ټولو نه
  تر څو به له یو موهوم دیب یا شاپیرۍ څخه بېرېږو یا شرمېږو او جرئت به نلرو اعتراف وکو او هغه مذهب ومنو کوم چي اولین او مهم ترین رُکن ئې عبارت دی
  ایمان د توطئې د تئوری پر موجودیت

 3. سلامونه،
  اکډیمیسین صاحب اعظم خان سیستاني!
  ډیره مڼنه له دې پورته توضیحاتو مو د فطرت ناشناس او د سیاسنګ د کاذبو شخصیتونو په باره کښې.
  ما فکر کاوه چې ناشناس په خوشحال پیژندنه کې له پخواني شوروي اتحاد څخه دوکتورا اخیستې او هاغسې انقلابي سندرې ېې ویلي ، حتماََ به د ح.د.خ.ا. اولنمبر غړی وي او ښايي له ستمیانو، کشتمندیانو ، تش په نامه مچاهدینو سره به د خپلې آیډیالوژۍ، کلتور او ژبې دفاع کوي خو افسوس ، خبر نه وو چې ،زما د ارواښادې نیا متل ” هر څونه چې مو له طلا وبللې، کنه دې له جسو وختله!” .
  ده چې د پلار له ډاره ېې ناشناس تخلص په ځان ایشی و، اوس دې وشرمیږي او د مورنۍ ژبې له ویونکو له شرمه دې خجالت وباسي او معذرت دې وغواړي اوخپله اصلي څېره دې څرګنده کړي.
  د آی اِس آی کیسه ېې که رشتیا وي ؛ پکه دا دې لا بله سپکه!!.
  چو کُفر از سیاهسنګ بر خیزد — صادق چې کند مسلماني!!!

 4. Individual such as Dr. Nashinas and others can say anything they want. But other bigots looking for such opportunity to take their hatred out should not be allowed to expand the issue and turning it to Pashto verses Farsi or vice versa. Bigots should be reminded that Afghanistan have enough of other problems.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

ادب