پنجشنبه, جون 13, 2024
Homeمقالېدریدشمنان دیروز٬ دوستان امروز | انجنیر زلمی نصرت

دشمنان دیروز٬ دوستان امروز | انجنیر زلمی نصرت

کوتاه میخواهم عرض کنم که:

اگر به پیشینه و تاریخ گذشته مبارزات و مناسبات حزب مردم پاکستان و حزب مسلیم لیک پاکستان نگاه شود این دو حزب٬ احزاب دوست نه بلکه احزاب فراتر از رقیبان سیاسی با موقف گیری های سخت عیله یک دیگر به حیث احزاب دشمن در نزد مردم پاکستان معرفت دارند و این  دو  حزب سایر احزاب را در قطار سیال خود هم در نظر نمیگرفتند.

این دو حزب بود که خود را وارثان تشکیل حکومت ها در پاکستان میدانستند٬ نه کدام حزب دیگر را و چنین هم بود.

رشد آگاهی عمومی در میان مردم به خصوص در میان نسل جوان پاکستان از یک طرف٬ با به قدرت رسیدن حزب تحریک انصاف پاکستان از طرف دیگر٬ با وجود آنکه به کمک فوج پاکستان به قدرت رسید٬ سیاست ها و روش های را در عرصه سیاست های  داخلی و خارجی در پیش گرفت٬ که عملکرد آن رول و محبوبیت حزب تحریک پاکستان عمران خان را در پاکستان به خصوص در میان قشر جوان  بالا ببرد  و جایگاه اجتماعی ان حزب را استحکام بخشد.

 این وضعیت و فضای جدید به میان آمده یی سیاسی و اجتماعی (با وجود آن که یک سلسله  موانع قانونی در برابر حزب عمران خان چیده و طرح شد٬ حرف اول را حزب تحریک پاکستان در پاکستان بزند)٬ سبب شد و آن دو حزب دشمن را مجبور ساخت٬ که به خاطر حفظ کرسی نخست وزیری٬ دشمنی ها را کنار بگذارند و با هم دست دوستی بدهند.

نتیجه انتخابات هر چه که باشد٬ بحران اقتصادی٬ اجتماعی و سیاسی موجوده در پاکستان ٬ گسترش  دامنه مقاومت  و حملات مسلحانه جدا یی طلبان و آزادی خواهان بلوچ  و شدت حملات مسلحانه تحریک طالبان پاکستان٬ وضعیت پاکستان را  در مسیری شوق داده است٬  که در پاکستان هر نوع حکومتی که روی کار شود٬ ضعیف و شکننده خواهد بود و قادر به حل مشکلات بزرگ اجتماعی٬ سیاسی٬ نظامی و اقتصادی که پاکستان را در خود پیچانده٬ نه خواهد شد.

به خاطر اینکه در اردوی پاکستان هم همین فضای جدید چند دسته گی را به وجود آورده٬ که با گذشت زمان این بحران  و کشمکش ها بیشر خواهد شد٬ نه کمتر.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

ادب