چهارشنبه, مارچ 22, 2023

+

زه د وخت کوټه سیکه یم 

محب الله څرګند حواس مې بایللي، ژوند مې زورورو داو کړی دی. هغه مېنه چې ما یې کلونه، کلونه د ورتګ هیله لرله، هماغه مېنه کې...
- Advertisment -

وروستي خپاره شوي