پنجشنبه, اکتوبر 5, 2023
Homeمقالېدریتاریخچه مختصر تجزیه اراضی دولت فارس

تاریخچه مختصر تجزیه اراضی دولت فارس

غوث جانباز

فارس (ایران امروزی) :

۱. “معاهده گلستان” – این معاهده در سال ۱۸۱۳ با امپراتوری روسیه به امضا رسیده و در نتیجه آن مناطق ذیل از بدنه فارس (ایران امروز) جدا ساخته شد : داغستان، آبخازیا، اوسیتیا، گرجستان، نیمه ی ارمنستان شرقی، قسمت بیشتر آذربایجان.

۲. “معاهده ترکمن چای” – این معاهده نیز با امپراتوری روسیه در سال ۱۸۲۹ منعقد گردیده‌، و در نتیجه آن ارمنستان به طور کامل از قلمرو فارس (ایران امرو،ی) خارجی ساخته شد.

۳. “معاهده پاریس” – این معاهده در سال ۱۸۵۷ با امپراتوری برتانیه کبیر به امضا رسیده، که در نتیجه آن فارس وادار ساخته شد تا اراضی را که در صفحات غربی افغانستان با نیرنگ و سو استفاده از ضعف حکومت امیر دوست محمد خان به قلمرو خود الحاق نموده بود، به افغانستان برگرداند.

۴. “معاهده گولدسمیت”- این معاهده نیز با امپراتوری برتانیه کبیر در سال ۱٨۷۱ به امضا رسيده و در نتیجه آن بلوچستان از اراضی فارس جدا، به قلمرو هند برتانوی (پاکستان امروزی) الحاق گردید

٥. “معاهده آخال” – این معاهده در سال ١٨٨١ با امپراتوری روسیه منعقد گردیده و در نتیجه آن تركمنستان به طور کامل از اراضی فارس (ایران امروزی) خارج ساخته شد.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

ادب