دوشنبه, مارچ 4, 2024
Home+تاجکستان آسیب پذیر ترین مهره سازمان پیمان امنیت دسته جمعی

تاجکستان آسیب پذیر ترین مهره سازمان پیمان امنیت دسته جمعی

گزارنده: غوث جانباز

ستانیسلاف زاس، سکرتر جنرال “سازمان پیمان امنیت دسته جمعی” طی کنفرانس مطبوعاتی در باره نتایج سال ۲۰۲۲ برای این پیمان نظامی و همچنان اوضاع جاری در افغانستان به شرح ذیل ابراز نظر نمود :

” بر بنیاد نظر و ارزیابی های متفق همه اعضای “سازمان پیمان امنیت دسته جمعی” – افغانستان مثل سابق برای کشور های عضو این سازمان و قبل از همه برای تاجکستان منبع خطر می باشد. البته، در حال حاضر ما تهدید آشکار و مستقیم را مبنی بر تجاوز از حریم افغانستان مشاهده نمی نمائیم؛ لیکن با اینهمه، تهدید های که قبلا نیز جا داشتند، از قبیل تروریزم، تهدید تولید و قاچاق مواد مخدر و افراط گرائی، هنوز هم باقی مانده اند. این عوامل باعث گردیده که سازمان به چگونگی سطح تأمین امنیت در امتداد سرحدات جنوبی کشور های عضو این سازمان اهمیت فراوان دهد.”

آقای زاس در ادامه :
“کشور های عضو “سازمان پیمان امنیت دسته جمعی” اقدامات مشترک را در این جهت به شمول تحکیم نیروها و وسایل که از آن برای دفاع و حفاظت از سرحدات جنوبی کار گرفته می شود روی دست گرفته اند.
از جانب دیگر، ارزیابی های سازمان نشان می دهد تا کار بالای تدوین و ترتیب برنامه بین الدولتی در باره تحکیم برخی از مناطق در امتداد سرحد تاجکستان با افغانستان تکمیل و پایان یابد. در حال حاضر در این راستا یک تعداد مشکلات و موانع عینی وجود داشته، لیکن ما تلاش داریم آنرا برداریم تا برنامه مورد نظر به مرحله نهائی و اجرائی برسد.

یادداشت :
سازمان پیمان امنیت دسته جمعی به تاریخ ۱۵ می ۱۹۹۲ ایجاد گردیده و در حاضر کشور های ذیل در آن عضویت دارند :
۱. فدراسیون روسیه
۲. جمهوری بیلاروس
۳.جمهوری قزاقستان
۴. جمهوری ارمنستان
۵. جمهوری قرغزستان
۶. جمهوری تاجکستان

افغانستان از سال‌۲۰۱۳ الی ۲۰۲۱ به حیث ناظر در اجلاس بین الپارلماتی این سازمان دعوت می شد. پس از روی کار آمدن گروه طالبان، از افغانستان برای اشتراک در جلسات مذکور دعوت بعمل نیامده است.

کشور های ازبیکستان، آذربایجان، گرجستان و ملداویا مدتی در ترکیب این سازمان فعالیت داشتند، لیکن به زودی آنرا ترک نمودند.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

ادب