سربال/ ویډیو

ویدیو لاندې ده – دا ډول سربال به مو لا نه وي لیدلی، که مو لیدلی وي بیا یې وګورئ په لیدو ارزي، لوبغاړي یې کمال کوي