د (ملکنډ د سر توتي وی) له یونلیکه | دوکتور ازمون

په تېر پسې … ازموینې ته لا وخت پاتې و، زه ګرمۍ او تندې را اخستې وم، د انځور په لیدو مې تنده یو څه ماته شوه، خو د ازموینې نوم راباندې مړه خوله راماته کړه. انځور چې زما تندې او پر مخ را ماتو خولو ته وکتل، نو د زنګ تڼۍ یې کېکاږه، سړی … Continue reading د (ملکنډ د سر توتي وی) له یونلیکه | دوکتور ازمون