وهابیان څوک دي| عبدالباري جهاني

 (لسمه برخه) وهابیان او اخوان المسلمین په افغانستان کي: افغانستان، په خپل اوږده تاریخ کي، د خپل سیاسی، جغرافیایی او ستراتیژیک موقعیت له امله، کله د لویوفاتحانو د آسونو تر پښولاندي پایمال سوی، کله یې د حایلي سیمي حالت غوره کړی؛ کله مستعمره کله نیم مستعمره او کله آزاد اوسېدلی او تر دغه ځایه را … Continue reading وهابیان څوک دي| عبدالباري جهاني