د ادب د ښوولو وخت/ محب الله زغم

اکثره ماشومان د عمر په دویم او درېیم کال کې ژبه زده کوي. دغه عمر د ماشوم د شخصیت په وده کې حساس وخت دی. … Continue reading د ادب د ښوولو وخت/ محب الله زغم