ژوند ټکر دی/ اجمل ښکلی

که پر اور اوبه واچوو، اور مړ کوي، دا حقيقت موږ داسې منلی دی؛ خو که اور ډېر وي او اوبه لږې، بيا پرې زور نه رسي؛ خو دا خبره څومره رښتيا ده، چې اور مر او اوبه ژوندۍ پاتې وي؟ دې مثال ته ساينس ځواب وايي، چې د دوو شيانو د ټکر په مقابل … Continue reading ژوند ټکر دی/ اجمل ښکلی