د مطلقو فعلونو املا/ اجمل ښکلی

که جمله بشپړه راغلې وي، بيا د فعل په املا کې له ستونزې سره نه مخېږو؛ خو که فعل- چې جمله پرې ولاړه وي- يواځې راغلی وي؛ نو که استمراري مهال وي؛ نو اجزا تر فعل وروسته راځي؛ خو که فعل مطلق وي، اجزا د فعل د مخکړ، (و)، پلوي قيدونو(را، در، ور) او د … Continue reading د مطلقو فعلونو املا/ اجمل ښکلی