د هنر تلپاته پسرلی|همت عمرزوی

هنر د ښکلا جاویدان تخلیق دی، د هستی زړه ناستی رنګ دی، د ژوند د ماهیت خوږ خوند دی، د انساني حواس خوځونکو غبرګونونو شور او شرنګ دی، د شته او رواني میني غورځنګ دی، کله هم چې د انسان په ناخود اګاه توګه د زړه رګونه وتخنېږي، نو د ښکلا له جلوو څخه د … Continue reading د هنر تلپاته پسرلی|همت عمرزوی